വെട്ടിച്ചിറ ഡൈമണ്‍

“വെട്ടും കുത്തുമൊന്നും ഈ വെട്ടിച്ചിറ ഡൈമന് പുത്തരിയല്ല. .. മുരുകപ്പാ ഉങ്ക അപ്പന് വായ്ക്കരിയിടാന്‍ നീ വേണം “. സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താന്റെ സംവിധാനത്തില്‍ 1992-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ആര്‍ദ്രം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ജഗതിയുടെ ഈ കിടിലന്‍ കഥാപാത്രം.